Frederik van Eeden
3 april 1860 - 16 juni 1932

     Een leven in woord en beeld    

 

 

Bibliografie - In chronologische volgorde van verschijning van de eerste druk.

Geillustreerd met omslagen voor zover ik die heb kunnen vinden
Met linken naar online te lezen werken.

 
 
1882 De paddestoel of De gevaarlijke hartstocht. Blijspel in twee bedrijven.


1884 Frans Hals. Historisch, anachronistisch kluchtspel in drie bedrijven.


1884 Het poortje of de duivel in Kruimelburg. Blijspel in vijf bedrijven en een voorspel.

1884 Het sonnet, blijspel in drie bedrijven.

1885 Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland, in vier afdeelingen

1886 De student thuis. Blijspel in drie bedrijven.
1886 Kunstmatige voeding bij tuberculose. Academisch proefschrift, ter verkrijging van den graad van doctor in de geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam
1887 De kleine Johannes - Eerste deel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1888 De psychische geneeswijze, door dr. F. van Eeden. Voordracht, gehouden op 19 Januari 1888, in het genootschap 'Oefening in wetenschappen' te Haarlem.
1890 Aan den keizer aller Russen.
1890 Don Torribio. Een comedie.

1890 Studies 1 

1891 Ellen. Een lied van de smart. 

 

1892 Het beginsel der psycho-therapie.

1892 Johannes Viator. Het boek van de liefde.

 

1894 De broeders. Tragedie van het recht.

 

1894 Psycho-thérapie. Communications statistiques, observations cliniques nouvelles. par les docteurs A. W. van Renterghem et F. van Eeden
1894 Studies 2
1895 Het lied van schijn en wezen. Eerste boek
1897 Lioba. Drama.
1897 Studies 3
1898 Enkele verzen
1898 Waarvan leven wij? Nutsrede
1899 Waarvoor werkt gij? Toespraak tot werkenden
1900 Van de koele meren des doods.
.
.
Filmaffiche DVD TV serie

 


 

1901 Binnenlandsche kolonisatie.
1901 Van de passielooze lelie
1903 De blijde wereld. Reden over mensch en maatschappij.
1903 Gemeenschappelijk grondbezit, een toelichting voor den arbeider.
1903 Over woordkunst. III. Antwoord aan L. van Deijssel
1903 Vae victis! Wee den overwonnenen!
1904 Studies 4

1905 De kleine Johannes. Tweede deel.

                    
1906 Iets over de maatschappij 'De Eendracht'.

1906 De kleine Johannes. Derde deel

                    
1906 De vrije arbeid op 'Walden'.
1907 Brieven van Frederik van Eeden. Fragmenten eener briefwisseling uit de jaren 1889-1899
1907 Minnestral.
1908 Dante en Beatrice en andere verzen.
1908 IJsbrand. Eene tragi-comedie.
1908 Practical communism - work and bread. An address delivered before The Civic Forum in Carnegie Hall, New York City.
1908 Socialism without political revolution.
1908 Studies 5
1909 Happy humanity.
1909 De idealisten of het beloofde land. Tooneelspel in vier tafereelen
1909 De nachtbruid. De gedenkschriften van Vico Muralto.
1910 Het lied van schijn en wezen. Tweede boek.

1910 't Paleis van Circe. Tooneelspel in drie taferelen

1911 Open brief aan de padvinders.
1911 Welt-Eroberung durch Helden-Liebe. (De Geestelijke verovering der wereld)

1912 Sirius en Siderius. Eerste deel: De ouders.
1912 Inlichtingen voor aspirant kolonisten, met een schrijven van dr. Frederik van Eeden 
1913 In kenterend getij. Een dubbel-drama.  Tooneelspel in zes tafreelen
1913 Nieuwe Nederlandsche dichtkunst. Rede, uitgesprooken te Gent in het congresge­bouw der waereld-tentoonstelling op 5 juni.
1913 Paul's ontwaken.
1913 Wij-zangen. (Gitanjali). Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden vertaald. 
1914 Aan de vrije jeugd 
1914 De hoovenier. Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden vertaald.
1914 Sirius en Siderius. Tweede deel: Het kind. 
1915 Bij 't licht van de oorlogsvlam.  
1915 Voorwoord bij: Brieven van generzijds. Uit het Engelsch van mrs. Elsa Barker. Geautoriseerde vertaling.
1915 De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid (Op 30 september 1918 opende de Stadsschouwburg met het stuk De Heks van Haarlem, dat Frederik van Eeden speciaal voor de nieuwe Stadsschouwburg had geschreven.)
1916 Kabir. Door Frederik van Eeden vertaald. Naar het Engelsch van Evelyn Underhill en Rabindranath Tagore
1917 Het skelet. Drama.  
1917 De wassende maan. (Liederen van het kind). Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden vertaald 
1918 Chitra. Een spel in één acte. Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden vertaald
1918 Sädhanä. Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden vertaald.
1918 Studies 6 
1919 Jezus leer en verborgen leeven.
1920 Hongerige steenen. Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden vertaald 
1921 Voorwoord bij: De eeuwige schoonheid des hemels. Mededeelingen van generzijds ontvangen en opgeschreven door rev. G. Vale Owen
1921 Het godshuis in de lichtstad. Door Frederik van Eeden. Met ontwerp-teekeningen van J. London 
1921 Huis en waereld. Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden vertaald
1921 Kerk en communisme. Reede gehouden te Antwerpen, 29 Januari 1921 voor de conferentie van Vlaamsche advocaten 
1921 Het roode lampje. Signifische gepeinzen. Twee delen
1922 Aan mijn engelbewaarder en andere gedichten.
1922 Het lied van schijn en weezen. Derde boek.
1922 Uit Jezus' oopenbaar leeven
1923 Deutsch-Chinesische Liebes-Mosaik.
1923 Isméa of de stervende vlinder. Een sprookje voor 't tooneel.
1923 De vluchtelinge. Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden vertaald. 
1924 Eucharistie. Het woord der verzoening. Een lied in Hebreeuwschen trant
1924 Sirius en Siderius. Door Frederik van Eeden. Derde deel: Geroepen of verkooren?
1925 Langs den weg. Verspreide opstellen
1926 Jeugd-verzen.
1926 De priester. Zangspel bij geleegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van den zeer eerwaarden heer E. Beumer, pastoor te Bussum.
1931 Mijn dagboek. Eerste deel
  De dagboeken in oorspronkelijke staat.
1931 Mijn dagboek. Tweede deel.
1931 Mijn dagboek. Derde deel.
1931 Mijn dagboek. Vierde deel.
1932 Uit het land van Rabindranath Tagore. (Brieven van 1885-1895). Vertaald
1933 Mijn dagboek. Vijfde deel.
1933 Mijn dagboek. Zesde deel.
1934 Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel.
1934 Mijn dagboek. Zevende deel.
1934 Mijn dagboek. Achtste deel.
1946 Mijn dacgboek. Negende deel.
 
 
Door anderen over Frederik van Eeden
 
1909  De mannen van '80 aan het woord - E. d'Oliveira
1912   Letterkundige studiën. De kleine Johannes. Eerste deel. LIGTHART, J. - Groningen, J.B. Wolters
1920 Gedachten van dr. Frederik van Eeden. Verzameld door L. J. C. van Vliet-van Dam.

1927 Bloemlezing uit de werken van Frederik van Eeden. Voor de hoogste klassen van gymnasium, lyceum en h.b.s. Gekozen en ingeleid door H. W. van Tricht.
1927  Frederik van Eeden psychologie van den tachtiger. KALFF, G. - Groningen/Den Haag, J.B. Wolters
1930 Frederik van Eeden als katholiek - Evert van Eeden
1947 Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quaestie "Lieven Nijland". Documenten bijeengebracht door 's GRAVESANDE, G.H.  - 's-Gravenhage, A.A.M. Stols
1963 Over de Tagore-vertalingen van Frederik van Eeden -  editie H.W. van Tricht
1964  Over Frederik van Eeden's van de koele meren des doods, een essay. RÜMKE, H.C.  Amsterdam, Scheltema & Holkema
1930 Liber Amicorum - aangeboden ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag op 3 april 1930
          
1960 Het paleis van Circe, de Amerikaanse reizen van Frederik van Eeden. SIMONS, Wim J. - De Beuk
1971 Dagboek 1878-1923 - Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door Dr. H.W. van Tricht
1979 Dromenboek samengesteld en ingeleid door D. Schlüter
1981 Walden in droom en daad - door J.S. de Ley en B. Luger geannoteerd Walden-dagboek
1983 Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden. TRICHT, H.W. van. - Leiden, Martinus Nijhoff
1984 Voeten in de aarde; de eco-crisis en onze erfenis van Abraham Kuyper en Frederik van Eeden; verkenningen in organische en organistische filosofie - Roel van Duijn
1985  MARTIEN J.G. DE JONG .  Honderd jaar later. Essays over schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig. Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter, Willem Kloos, Albert Verwey.
1990
Tweespalt - Jan Fontijn
1996
Trots verbrijzeld - Jan Fontijn
1996 
De neus van Frederik van Eeden - Wentges, R.Th.R. - Candide uitgeverij
1996
De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden. MOOIJWEER, Marianne - Amsterdam, De Bataafsche Leeuw
2003 
Herinneringen aan Holland. Op bezoek bij de dichter Frederik van Eeden. Milos SEIFERT.

2008
Frederik van Eeden: De praktische visionair - Peter Baldé


2010
Frederik van Eeden (1860-1932)  - Serie Iconen Deel 2 - Vergeten psychiater en pionier van de psychotherapie - Dr. W. Vandereycken, psychiater. Bestellen via: Uitgeverij Candide
 
 
 
Gastenboek
 
Laatste wijziging op: 19-01-2019 12:46